Virtual Reality

Ergotherapiepraktijk Domi gebruikt als een van de eerste ergotherapiepraktijken binnen de 1e lijn de nieuwste technologie om de therapie op verschillende manieren aan te bieden. Bij schrijftraining voor kinderen werken we naast klassiek therapiemateriaal ook met de tablet. We gebruiken de tablet voor letterherkenning of het oefenen van fijn motorische taken. Daarnaast maken we sinds…

Het Poelsplein

Het Poelsplein is een kleinschalig woon- en zorghuis voor mensen met dementie. Wonen en zorgen sluiten in Het Poelsplein volledig aan op de belevingswereld van onze bewoners met dementie. Vanaf nu zullen wij ook daar de ergotherapie gaan geven. Klik hier voor meer informatie over Het Poelsplein.