Wereld Parkinson Dag

Vandaag is het wereld Parkinson Dag, op deze dag wordt er wereldwijd aandacht gevraagd voor de ziekte van Parkinson.

Bij de ziekte van Parkinson sterven bepaalde hersencellen langzaam af. Daardoor veranderen bewegingen, uiterlijk en gedrag. Ongeveer 1 op de 500 mensen(meestal boven de 65 jaar oud) hebben deze ziekte.

De ziekte van Parkinson is een complexe aandoening waarbij problemen kunnen ontstaan met het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Voorbeelden hiervan zijn moeite met lopen, aankleden, spreken of eten. Door de grote verscheidenheid aan mogelijke problemen, zijn vaak meerdere zorgverleners betrokken bij de behandeling van een parkinsonpatiënt. Het is daarom belangrijk dat zorgverleners niet alleen deskundig zijn, maar ook de behandelingen goed op elkaar afstemmen.

Bij ergotherapiepraktijk Domi zijn we gespecialiseerd in het behandelen en begeleiden van patiënten met de ziekte van Parkinson. Voor meer informatie kunt u bellen met: 06-22698146 of mailen naar: ergotherapiepraktijkdomi@outlook.com