Oktober = samen tegen kanker

Op 23-10-2018 organiseren we de avond:

Oktober = samen tegen kanker

voor iedereen die met kanker te maken heeft

Tijdens deze laagdrempelige leuke en interactieve avond worden er drie presentaties gehouden en is er ruimte voor vragen en overleg. De avond wordt voor de 2e keer georganiseerd. Afgelopen jaar is er veel positieve feedback gekomen op de avond. Reden om dit jaar nogmaals te organiseren maar dit jaar met nieuwe aandachtspunten. Hiermee hopen we op weer een mooie opkomst!

U als betrokkenen kan ons helpen. Spreek de avond voort. Motiveer belangstellende om te komen. Iedereen is welkom, zowel mensen met kanker, mantelzorgers maar ook geïnteresseerden.

De avond vindt plaats van 18:45 tot en met 21:00 uur.
De bijeenkomst vindt plaats in de Buurtkamer van Eldershof:

Buurtkamer
Eldershof 14
5855AB Well

Belangstellenden kunnen zich gratis aanmelden tot en met 19 Oktober via:
(Er is ruimte voor maximaal 50 personen dus meld U snel aan.)
Email: info@hofseveld.nl of tel: 0478-501743 (Wilma van Osch)

Tijdens de avond zal er ook een collectebus staan om een bijdrage te doen aan de avond. Indien u niet in de gelegenheid bent te komen en toch een bijdrage wilt doen, kunt U Uw donatie overmaken op het rekeningnummer van : ‘t Hofse Veld IBAN NL73ABNA0504356275 T.a.v. Samen tegen Kanker, of zich wenden tot onderstaande contactpersonen.

Met vriendelijke groet,
Nel Steegh
Maria Stroeken – Diëtetiek Groene Kruis
Patty Vennekens – Ergotherapiepraktijk Domi
Betsy Lemmen – Huisartsenpraktijk Maasoever
Wilma van Osch – Praktijk fysiotherapie ‘t Hofse Veld