Lateralisatie en Ergotherapie

Op woensdag 16 januari gaf onze collega Janna Puts een presentatie over lateralisatie en ergotherapie op de basisschool Onder de Linde In Hegelsom.

Maar wat is lateralisatie eigenlijk?

Tot de leeftijd van ongeveer 6 jaar beseft een kind nog niet altijd wat links of rechts is. Vanaf het vierde tot ongeveer het zesde levensjaar treedt de lateralisatie in, het kind ontwikkelt dan de samenwerking tussen beide handen. Deze samenwerking is eigenlijk een soort van taakverdeling tussen beide handen, de ene hand(voorkeurshand) voert de taken uit en de andere hand ondersteunt hierbij. In deze periode wordt normaal gesproken bepaald of iemand linkshandig of rechtshandig is. Maar bij sommige kinderen vindt de lateralisatie later of zelfs helemaal niet plaats. Kinderen waarbij geen lateralisatie plaatsvindt blijven dubbelhandig, dit noemen we ook wel ambidextrie. Als de lateralisatie later plaatsvindt kan dit zorgen voor leerproblemen bij het schrijven, lezen en/of rekenen.

Bij Ergotherapiepraktijk Domi hebben wij meerdere kinderergotherapeuten die gespecialiseerd zijn in dit soort leerproblemen. Heeft uw kind bijvoorbeeld moeite met het links of rechts schrijven (heeft nog geen voorkeurshand ontwikkeld) of is uw kind onhandig tijdens het uitvoeren van taken, dan kan er sprake zijn van een lateralisatieprobleem.

Onze ergotherapeuten gaan dan praktisch met de kinderen aan de slag en leren het kind m.b.v. spellen en oefeningen op een speelse manier de samenwerking tussen beide handen te ontwikkelen, dit resulteert veelal in een beter handschrift of een ontwikkeling op het gebied van rekenen en lezen.

Voor meer informatie of het maken van een afspraak kunt u mailen op: ergotherapiepraktijkdomi@outlook.com of bellen met 0622698146