Goed nieuws!

Minister Bruno Bruins (Medische Zorg en Sport) heeft een onderhandelaarsakkoord bereikt met de fysio-, ergo-, oefen- en huidtherapeuten, logopedisten, diëtisten, patiënten en zorgverzekeraars. Belangrijk onderdeel van de afspraken is een bijdrage van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van €15 miljoen.

De bestuurlijke afspraken paramedische zorg zijn gemaakt door Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), Paramedisch Platform Nederland (PPN), Stichting Keurmerk Fysiotherapie (SKF), Patiëntenfederatie Nederland (PFN), Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en minister Bruins. De partijen zetten hiermee in op ‘de juiste zorg op de juiste plek’ voor iedere individuele patiënt.

Ergotherapie Nederland is verheugd dat deze afspraken tot stand zijn gekomen. Hiermee krijgt de paramedische zorg in het algemeen en ergotherapie in het bijzonder een stevige positie. Minister Bruins: “De paramedische zorgsector is een belangrijke sector binnen de Nederlandse zorg. Dit past ook helemaal bij zorg op de juiste plek, door de juiste behandelaar te kiezen voor iedere individuele patiënt.”

Een cliënt hoeft niet naar een ziekenhuis als dat niet nodig is. Een ergotherapeut, expert in het dagelijks handelen is zo makkelijker bereikbaar.

Er worden onder andere afspraken gemaakt om de administratieve lasten terug te dringen, patiënt en zorgverlener dienen samen te gaan beslissen over de passende behandeling en er wordt ingezet op innovatieve zorg. Bijvoorbeeld door de inzet van de ergotherapeut met nieuwe vormen van zorgtechnologie.

Partijen spreken af gezamenlijk een kostenonderzoek uit te laten voeren en aan de slag te gaan met de uitkomsten daarvan. Voor de contractering 2020 is de afspraak dat individuele zorgverzekeraars en beroepsverenigingen serieus het gesprek aangaan, ook over de tarieven.

Voor de uitvoering van de afspraken is in totaal €15 miljoen beschikbaar gesteld over een periode van 4 jaar (2019-2022). Alle partijen leggen het onderhandelaarsakkoord nu met een positief advies voor aan hun achterban. De definitieve ondertekening volgt naar verwachting in juli.