Volg ons:
Ergotherapiepraktijk domi

COVID-19

Voor mensen die besmet zijn geraakt met COVID-19 is een zo goed mogelijk herstel van groot belang, daarbij kan ondersteuning en begeleiding van grote meerwaarde zijn. Personen kunnen een groot scala aan restverschijnselen overhouden aan het virus. Voor mensen die vanwege het virus opgenomen zijn geweest en wellicht op de intensive care behandeld zijn zullen deze restverschijnselen meer aanwezig zijn dan de mensen die het virus thuis hebben overwonnen.

Ergotherapie kan mensen helpen met hun herstel om weer zo veel mogelijk hun normale dagelijkse activiteiten op te pakken. Onze therapeuten hebben diverse specialisaties waaronder longrevalidatie en belasting en belastbaarheid.

Voorbeelden waarbij wij kunnen ondersteunen:

Verlaagd uithoudingsvermogen en lagere belastbaarheid

Een deel van de coronapatiënten zal blijvende longschade overhouden. Ergotherapie traint een adequate ademhalingstechniek bij de uitvoer van belastende dagelijkse activiteiten en adviseert over ademhaling ondersteunende houdingen. Ook het optimaliseren van een balans tussen belasting-belastbaarheid is onderdeel van de behandeling. Mobiliteit kan bevorderd worden door inzet van ondersteunende hulpmiddelen of voorzieningen.

Pijn en/of stijfheid van de gewrichten

Door langdurig niet bewegen kunnen personen pijn ervaren die voorheen niet aanwezig was. We kunnen kijken hoe mensen met de pijn om gaan en adviseren over mogelijke hulpmiddelen of andere manieren van doen om de pijn te verminderen.

Handfunctie

IC verworven spierzwakte is een van de meest in het oog springende gevolgen van critical illness. Krachtsverlies in de handen kan de zelfredzaamheid belemmeren. De ergotherapeut traint de handfunctie binnen (opbouw van) dagelijkse activiteiten en functietraining. Zo nodig adviseren wij ook hulpmiddelen ter ondersteuning van het handelen.

Re-integratie naar werk of werkplekadvies

Er kan een discrepantie zijn tussen de belastingeisen die het werk vraagt en de belastbaarheid van de cliënt. Uitvoeren van arbeid is belangrijk voor de financiële zekerheid van een cliënt, maar ook voor zelfwaardering, sociale binding en zingeving. Ergotherapeutische adviezen laten het werk aansluiten aan de belastbaarheid van de cliënt. Bijvoorbeeld door de taken gedoseerd op te bouwen of aan te passen. Daarnaast informeren wij de cliënt over wet- en regelgeving en ondersteunen wij bij de communicatie richting betrokken instanties als het UWV.

Training van cognitie

Cliënten kunnen cognitieve problemen zoals bijvoorbeeld verminderde aandacht of geheugen, ervaren ten gevolge van COVID-19 waarbij de ernst varieert. Milde cognitieve problemen zijn weinig zichtbaar en worden daardoor vaak onderschat terwijl ze we de kwaliteit van leven, dagelijks handelen en de mogelijkheid om terug te keren naar werk, beïnvloeden. De ergotherapeut brengt cognitieve mogelijkheden en beperkingen in kaart en leert de cliënt de mogelijkheden bewust in te zetten bij complexe handelingen, indien nodig met toepassing van compensatiestrategieën.

Training en observatie van Algemeen Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL)

Bepaalde dagelijkse activiteiten lukken nu na het virus minder goed als voorheen. Door ofwel klachten in spieren en gewrichten, ofwel vermoeidheidsklachten of door cognitieve problemen. We kijken mee in de ADL en geven advies over hoe de activiteiten weer makkelijker uitgevoerd kunnen worden rekeninghoudend met de mogelijkheden van de cliënt.

Mantelzorgers

Ook voor hen kan de periode dat hun naaste ziek is geweest, een erg onzekere en stressvolle ervaring zijn. Ergotherapiepraktijk Domi ondersteunt hen door voorlichting te geven over COVID-19/PICS(-F) en herstelverwachtingen. Maar ook advies en training van vaardigheden voor de verzorging en begeleiding van de cliënt is van belang. Tot slot stimuleren en begeleiden we de mantelzorger in het behoud van balans tussen belasting en belastbaarheid, behoud van eigen activiteiten en voldoende ontspanning.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze site zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van deze site, gaan we ervan uit dat je ermee instemt.