Ergotherapiepraktijk Domi volgt alle ontwikkelingen rondom het Coronavirus nauwlettend. Binnen onze werkzaamheden hebben we te maken met richtlijnen die door het RIVM zijn opgesteld. Deze richtlijnen zijn leidend binnen ons beroep.

Wilt u graag een afspraak met ons maken of heeft u binnenkort al een afspraak met ons gepland staan dan vragen wij u de volgende adviezen over te nemen:

 • Was je handen regelmatig
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes
 • Geen handen schudden
 • Blijf thuis als je verkoudheidsklachten krijgt

Hebt u verkoudheidsklachten zoals niesverkoudheid, hoestklachten of keelpijn dan verzoeken wij u om de afspraak te annuleren. U kunt dit telefonisch of via WhatsApp bij onze praktijk melden (0622698146). Mocht de hulpvraag het toelaten dan zal de hulpvraag via de telefoon of via videobellen alsnog doorgaan.

De behandelend ergotherapeut kijkt samen met u of de behandeling nodig is in deze tijd of, indien mogelijk, later uitgevoerd kan worden. Daar waar mogelijk hebben behandelingen via videobellen of telefonisch consult nog steeds de voorkeur. Daar waar noodzakelijk volgt face to face behandeling. De therapeut neemt dan de nodige voorzorgsmaatregelen.

Mocht u een behandeling op de praktijk hebben, dan vragen wij u het volgende:

 • Kom op de afgesproken tijd, te vroeg komen of te laat komen zorgt er voor dat de wachtruimte te druk wordt waardoor we niet voldoende afstand kunnen bewaren.
 • Indien mogelijk; wacht in uw auto of buiten i.p.v. de wachtkamer, dan bewaart u ruim voldoende afstand.
 • De therapeut zal u bellen als u naar boven mag komen, zorg dat uw telefoonnummer bij ons bekend is.
 • Voor de behandeling wast u uw handen, dit kan bij ons in de keuken.
 • Na de behandeling wast u uw handen (ook in de keuken).
 • De therapeut zal na elke behandeling de therapieruimte schoonmaken.
 • Indien nodig of wenselijk, zal de therapeut gebruik maken van handschoenen en een mondkapje.

Door het virus kan het voorkomen dat onze afspraken wat langer op zich laten wachten. Wij zullen dit telefonisch met u bespreken indien dit zich voordoet. Wij vragen u voor uw begrip. Ook zullen wij u op de hoogte houden van eventuele nieuwe ontwikkelingen.

Mocht u vragen hebben, dan kunt u tijdens kantoortijden contact opnemen met de praktijk.